Eurostarsprojekt E!8871 rPET, Nexam Chemical AB

Diarienummer 2014-04121
Koordinator Nexam Chemical AB
Bidrag från Vinnova 2 859 755 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förbättra egenskaperna i återvunnen polyetylentereftalat, rPET, genom kemisk modifiering (tvärbindning), med målsättning att därigenom öka konkurrenskraften inom olika tekniska applikationer, såsom kärnmaterial i skumkompositer. I projektet har reaktiva additivformuleringar utvecklats vilka visats ge förbättrade mekaniska- och processegenskaper i PET skum. Vidare har teknologin utvärderats för andra applikationer med lyckat resultat. Detta öppnar för nya affärsmöjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Huvudprodukten i projektet, skum baserad på rPET, har signifikant förbättrats med avseende på ett flertal mekaniska egenskaper. Detta öppnar dels för möjligheter till material- och kostnadsbesparingar inom befintliga produkter, då man med mindre materialåtgång kan erhålla likvärdiga prestanda, dels ökar konkurrenskraften mot andra produktområden där det idag används högre presterande och dyrare skummaterial.

Upplägg och genomförande

Hela värdekedjan av kompetenser som krävs i utvecklingen var täckt av projektdeltagarna. Genom parallelt utförande av arbetspaketen kunde projektet slutföras och de ambitiösa målen uppfyllas. Tack vare den täta interaktionen som uppstår då alla projektparter löpande utför parallela aktiviteter kunde flera oförutsedda tekniska utmaningar lösas. I ett specifikt fall upptäcktes dessutom att en lösning för stabilisera produktionsprocessen för PET skum, genom nyttjande av såkallad masterbatch, också resulterade i förbättrade produktegenskaper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.