Eurostarsprojekt E!8599 DIAPET, Karolinska Institutet

Diarienummer 2013-04009
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 992 987 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Allergi är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar, där en stor del, 10-15%, av befolkningen är överkänsliga mot pälsdjur. Projektet syftar till att utveckla metoder att kvantitativt mäta allergen hos pälsdjur för att kunna matcha bättre lämpade eller utesluta olämpliga raser eller djur med pälsdjursallergiker. Vi har analyserat allergenprofiler i mjäll och saliv från 400 enskilda hundar och påbörjat kvantitativ IgE analys (alllergiprofil) i serum/plasma från hundsensibiliserade personer.

Resultat och förväntade effekter

Vi kommer vid slutet av projektet att ha utvärderat och analyserat 5-7 metoder för haltbestämning av olika allergena komponenter hos pälsdjur. Testet kommer att vara enkelt, pålitligt och känsligt. Testresultat kommer att erhållas inom 15 minuter från provpåsättning. I den ursprungliga projektansökan var EVA teknologi tänkt att användas som diagnostiskt instrument. Då denna del av projektet (ansvarigt Davos diagnostics) har blivit försenat har projektet använt sig av en beprövad ELISA teknik för att uppnå de uppsatta målen i projektet om utveckling av allergiprofiler.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i två delar. Dels framtagning av verktyg för testutveckling (bland annat allergen, monoklonala antikroppar och referensmaterial), standardiserade provtagningsprotokoll och anpassning av procedurer för allergenprofilanalyser av pälsdjur. Båda dessa delar anser vi har uppfyllts med tillägget att EVA tekniken har ersatts av ELISA analyser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.