Eurostarsprojekt E!7892 PESGA VG Scienta AB

Diarienummer 2013-01050
Koordinator VG SCIENTA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 013 379 kronor
Projektets löptid mars 2013 - januari 2014
Status Avslutat