Eurostarsprojekt E!6963 AMC, BD Infusion Therapy AB

Diarienummer
Koordinator BECTON DICKINSON INFUSION THERAPY AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla ett antimikrobiellt beläggningssystem på perifera venkatetrar. Beläggningssystemet har ett barriärlager som antas ha en antimikrobiell verkan genom att förhindra inväxning av Candida i den belagda anordningen, vilket i sin tur minskar infektionsrisken genom att förhindra biofilmbildning.

Resultat och förväntade effekter

When biofilm starts to form on a coated polymeric product, hyphae (usually from fungi of the genus Candida) penetrate the material of the product. The fungi hyphae will be hindered from further ingrowth when reaching the innermost layer by the presence of silver nanoparticles. The investigation of this effect represents one part of the present project and the hypothesis is that the coating will work by the above-described mechanism. The antifungal coating does not leak silver particles or ions to the surrounding since the outer layer seals the barrier layer.

Upplägg och genomförande

Biological systems like biofilms formed on catheters are almost impossible to accurately investigate in vitro and animal testing will be used to examine the effectiveness of the coating. The project can be summarized in the following bullet points: 1. Coating peripheral venous catheters from BD with the antimicrobial coating system from Nanexa 2. Mechanical and toxicological tests of coating 3. Planning of animal tests 4. Animal tests 5. Optimization of coating 6. Adapting coating system to fit into existing production line

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.