Eurostarsprojekt E!6820 Paperboard, Mittuniversitetet

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 687 635 kronor
Projektets löptid mars 2012 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet skall utveckla ett modifieringssystem för återvunna fibrer med hjälp av gröna kemikalier, för att stärka fibernätverket i kartongmaterial. Med denna teknik är målsättningen att 20 % av råmaterialet skall kunna reduceras i tillverkning i gipskartong. Resultatet blir en avsevärd minskning av CO2- utsläppen för byggmaterialindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat flera ny ´gröna´ formuleringar, som sedan testats för att öka styrkan hos råmaterialet som används i gipskartong. Vi lyckades öka styrkan med hjälp av våra formuleringar och lyckades nå de nivåer som sattes för att prova teknologin i större skala.

Upplägg och genomförande

Tekniken är baserad på grön katalys och formuleringarna var blandade med råmaterialet som sedan gjordes till ark. Därefter mättes styrkan, som var mycket högre än för referensmaterialet, som inte behandlats enligt den nya miljövänliga teknologin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00700

Statistik för sidan