Eurostarsprojekt E!6478 NOTED, Uppsala Universitet

Diarienummer 2011-02937
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Bidrag från Vinnova 1 483 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2015
Status Avslutat