Eurostarsprojekt E!6470 PO-CROSS 2, Nexam Chemical AB

Diarienummer 2011-02167
Koordinator Nexam Chemical AB
Bidrag från Vinnova 3 036 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - november 2013
Status Avslutat