Eurostarsprojekt E!6470 PO-CROSS 2, ABB

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research, Västerås
Bidrag från Vinnova 131 500 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - november 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02194

Statistik för sidan