Eurostarsprojekt E!6337 UNSTROKE, Neurovive.

Diarienummer 2011-02180
Koordinator NeuroVive Pharmaceutical AB
Bidrag från Vinnova 4 489 157 kronor
Projektets löptid juni 2011 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som målsättning att utveckla läkemedel mot spridning av vävnadsskada vid stroke genom att hitta molekylära strukturer som kunde transportera läkemedel över blod-hjärn barriären (BBB) in i hjärnan. Efter ett omfattande utvecklingsarbete där NeuroVives läkemedelskandidat NeuroSTAT (cyclosporin A som är nervcellsskyddande) kombinerades med toBBBs G-Teknologi (transportsystem för läkemedel över BBB), konstaterades att de nya molekylstrukturerna NeuroSTAT/G-Teknologin inte gav optimalt nervcellsskydd och effekt på vävnadsskadan efter stroke.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna, dels transport över blod-hjärnbarriären av de framtagna molekylära strukturerna med cyclosporin A (NeuroSTAT/G-Teknologin), dels effekt av levererat läkemedel in i hjärnan till de av stroke och syrebrist skadade vävnaderna, blev inte tillräckliga för att motivera fortsatta prekliniska studier och kliniska tillämpningar. Resultaten av studierna med NeuroSTAT/G-Teknologin, gav emellertid viktiga kunskaper om optimala molekylära strukturer för att uppnå maximala och effektiva nivåer av läkemedel i hjärnvävnad. En ny kemiplattform utvecklades.

Upplägg och genomförande

Förutsättningar; (i) Cyclosporin A (NeuroSTAT) är kraftigt nervcellsskyddande, och (ii) G-Teknologin möjliggör transport av läkemedel över blod-hjärn barriären till hjärnan. Teknologierna kombinerades och olika formuleringar gjordes. Formuleringarna testades i ett stort antal cellsystem samt i olika djurmodeller för stroke. Analys av de olika del projekten visade att ingen kombinationsformulering gav önskad effekt på skadad hjärnvävnad vid en inducerad stroke. Effekter som uppnåddes räckte inte för att motivera att gå vidare med slutförandet av prekliniska studier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.