Eurostarsprojekt E!5691 MucoMPO, Diagnostics Development P & M Venge AB

Diarienummer
Koordinator P & M Venge AB - Diagnostics Development, P & M VENGE AB
Bidrag från Vinnova 533 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - november 2015
Status Avslutat