Eurostarsprojekt E!5480 GeneSelect, Uppsala Universitet

Diarienummer 2010-02554
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 378 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Se projektplan.

Resultat och förväntade effekter

Se projektplan.

Upplägg och genomförande

Se projektplan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.