E!11284, P-CALPRO, GeticaAB

Diarienummer 2017-03511
Koordinator GETICA AB - Sahlgrenska Science Park
Bidrag från Vinnova 3 400 237 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet ska resultera i en kliniskt bevisad, kostnadseffektiv och snabb turbidimetrisk immunoassay mot plasma-kalprotektin, som ska identifiera systemisk bakteriell infektion i blodplasma inom 10 minuter från provtagning. Testet ska användas för: 1.Bättre urskiljning mellan bakterie- och virusinfektioner 2.Diagnostisk behandlingsuppföljning för akuta infektioner 3.En markör för sepsis och andra tillstånd orsakade av bakterieinfektioner där patientens symtom är diffusa och svåra att diagnosticera

Förväntade effekter och resultat

4 förväntade resultat: 1.Utveckling och validering av reagensen för P-CALPRO samt att tillverka kalibratorer och kontrollmaterial för reagensen. 2.Validering av P-CALPRO för användning i de analysinstrument som används på de flesta sjukhuslaboratorier. 3.Klinisk dokumentation för möjligheten att använda P-CALPRO som : a.En förbättrad markör för bakterieinfektion och för att särskilja bakterie- och virusinfektioner b.En högspecifik markör för sepsis och andra tillstånd som orsakas av bakterieinfektioner c.Behandlingsuppföljning av akuta bakterieinfektioner

Planerat upplägg och genomförande

Projektet skall utveckla reagensformuleringar samt genomföra kemiska studier, metodverifiering och processvalidering. Underleverantörer, dvs. kliniska sjukhusavdelningar och laboratorier kommer att utvärdera reagensen med avseende på klinisk prestanda och förmåga att särskilja mellan bakterie- och virusinfektioner. Reagensen kommer att möjliggöra att vårdpersonal fattar ett snabbt och korrekt beslut om antibiotikaanvändning samt behandlingsuppföljning över tiden och utvärdering av behandlingsmetodens effektivitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.