Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10942, DNANext, Uppsala Universitet

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Inst Immunologi, Genetik patologi
Bidrag från Vinnova 1 410 490 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

I deRiktad sekvensering av DNA gör det möjligt att besvara biologiska eller kliniska frågeställningar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, genom att fokusera på de gener som är relevanta för en specifik sjukdom. Vi har utvärderat en ny högkvalitativ metod för riktad sekvensering (Xdrop), samt validerat nyttan med systemet på ett par viktiga kliniska applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en Xdrop-prototyp som i princip är redo för kommersiell lansering. Systemet består av ett avancerat mikrofluidik-system samt de nödvändiga reagenserna för att utföra riktad anrikning av DNA. Arbetsflödet har integrerats med nya sekvenseringsteknologier (PacBio och Oxford Nanopore) som finns tillgängliga hos SciLifeLab/Uppsala Universitet, vilket har resulterat i nya laborativa protokoll samt analysmetoder för sekvensering av gener som är relevanta för klinisk diagnostik.

Upplägg och genomförande

Följande aktiviteter har genomförts: i) utveckling av laborativa protokoll för riktad sekvensering av långa DNA molekyler ii) nya beräkningsmetoder för kvalitetskontroll och dataanalys iii) validering av metoden för diagnostik av cancerprover. Vi har också påbörjat arbetet med sekvensering av kompletta RNA-molekyler. Resultaten har presenterats på ett flertal vetenskapliga konferenser och en första ”preprint” publikation finns tillgänglig. Under 2019 planerar vi färdigställa två vetenskapliga artiklar för publicering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-00982

Statistik för sidan