Eurostarsprojekt E! 8952 DIAMOND Redsense Medical AB

Diarienummer 2014-04147
Koordinator Redsense Medical AB
Bidrag från Vinnova 1 296 238 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Projektmålet är utveckling och demonstration av sensorprestanda, en prototyp av tillverkningssystem för sensorn och resultat från pre-kliniska studier. Detta är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har demonstrerat en tillfredställande sensorprestanda och användare acceptans för att sätta produkten i produktion.

Upplägg och genomförande

Metoden och genomförandet fungerade enligt plan dock med några förseningar främst på grund av administrativa komplikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.