Eurostarsprojekt E! 5691 MucoMPO, Göteborgs Universitet

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 1 734 500 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2015
Status Avslutat