Eurostarsprojekt E! 4831 PCsiRNA

Diarienummer
Koordinator SpectraCure AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - september 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01624

Statistik för sidan