Eurostarsprojekt E! 4816 PSST

Diarienummer
Koordinator Denator AB - Denator Biotech
Bidrag från Vinnova 1 537 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01520

Statistik för sidan