Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!9741, Better hemicraniectomy, Uppsala University

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 097 588 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Målen med projektet har uppfyllts. OssDsign har fastställt den implantatdesign som med hjälp av resultat från projektet erhållit regulatoriskt godkännande i USA. Dessutom har studierna ökat förståelsen för mekanismerna bakom benformation kopplat till den keramiska delen av implantatet. Denna kunskap kommer att användas i den fortsatta forskningen och utvecklingen av implantat, även för andra bendefekter. Den retrospektiva kliniska studien som genomförts har uppfyllt målet att visa att OSSDSIGN Cranial är jämförbar eller bättre än andra tillgängliga alternativ.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i flera publikationer som presenterats eller kommer att presenteras på konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter. En bättre förståelse för mekanismerna bakom materialets påverkan på benregenerering har uppnåtts. Resultaten har också använts för erhållande av regulatoriska godkännanden samt för att förstärka marknadsföringen av implantaten. Resultaten förväntas underlätta en stabil tillväxt för företaget, vilket kommer att vara en fördel för patienter med kraniala och faciala bendefekter, som därmed kan få en bättre behandlingsmetod.

Upplägg och genomförande

Projektet har löpt över 3,5 år och har varit ett samarbete mellan OssDsign, Uppsala Universitet och ETH i Zurich. Flera mindre delprojekt gjordes för att förbättra nuvarande metoder för utvärdering och utveckling av implantat för stora kraniala bendefekter. En kostnadsneutral förlängning på 6 månader gjordes då många analyser varit mer tidskrävande än planerat. Projektet har genomförts på ett tillfredställande sätt och alla delmål har kunnat levereras. Samarbetet mellan företag och akademi samt över landsgränser har fungerat bra tack vara täta möten och tydlig planering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04143

Statistik för sidan