Eurostarsprojekt Better hemicraniectomy - E9741 - Uppsala University

Diarienummer 2015-04143
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 097 588 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla en förbättrad metod för hemikraniektomi, ett växande kirurgiskt ingrepp för behandling av vissa strokepatienter, m.h.a. ett nytt bioaktivt implantat: Craniomosaic 3D. Projektets huvudpunkt är en klinisk studie som jämför Craniomosaic 3D med den etablerade standarden patientens eget ben, som i många fall ger ett otillfredsställande resultat. Projektets viktigaste mål är bevis på att den nya teknologin är att föredra jämfört med standardbehandlingen.

Förväntade effekter och resultat

Vi räknar med att kunna leverera i) en slutlig design av den nya produkten, ii) en bekräftelse av projektets koncept i en experimentell studie, iii) evidens för likvärdighet / överlägsenhet av Craniomosaic 3D över standardbehandling (patientens egna - autologt - ben) i hemikraniektomi i en klinisk studie.

Planerat upplägg och genomförande

Implantatens design kommer att optimeras m.h.a. datorsimuleringar. En metod för utvärdering av de mekaniska egenskaperna under trauma kommer att utvecklas för validering av de patientspecifika implantaten. Biokompatibiliteten kommer att utvärderas i in vitro och in vivo studier. En klinisk studie kommer att genomföras som en randomiserad multicenterstudie, där det nya implantatet jämförs med standardbehandling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.