Eurostarsprojekt AD-AIM 7927 Alzinova AB

Diarienummer
Koordinator Alzinova AB
Bidrag från Vinnova 1 295 560 kronor
Projektets löptid februari 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Alzinova AB och QPS Austria har drivit Eurostarsprojektet AD-AIM, vilket syftade till att utvärdera ett nytt vaccin och utveckla nya modeller av Alzheimers sjukdom. Alzinovas målsättning var att demonstrera effekt i djurmodell, etablera produktionsmetod av antigenet, utföra initial toxikologi, samt att öka förståelsen för de molekylära mekanismer som orsakar sjukdomen. Toxikologipaketet utbyttes dock mot ett annat arbetspaket under projektets gång.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har framgångsrikt etablerat en storskalig produktionsmetod av antigenet och utvärderat vaccinet i en djurmodell. Alzinova går dessutom ur detta projekt med en detaljerad preklinisk utvecklingsplan och stärkt IP. Effekterna av vaccinering mot sjukdomsalstrande formerna av amyloid-beta (´oligomerer´) har genererat insikter i hur dessa bidrar till sjukdomen.

Upplägg och genomförande

QPS Austria har bidragit med expertis och modeller av sjukdomen, och Alzinova med sin unika patenterade teknologi för att stabilisera sjukdomsalstrande amyloid-beta peptider. Konsortiet har på ett fruktbart sätt dragit nytta av varandras expertis. Insikter genererade under projektets gång ledde till ändringar i vissa arbetspaket, men konsortiets flexibilitet resulterade trots detta i att projektet kunde slutföras inom budget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01249

Statistik för sidan