Eurostarsproject, New-Vac, 5934, Isconova AB, Nya vacciner mot intracellulära patogener i lax

Diarienummer
Koordinator NOVAVAX AB
Bidrag från Vinnova 2 668 759 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Alla mål om utveckling av en ny Matrix för fisk har nåtts; Utvärdering av alternativ fosfolipid och nya saponinråvaror, definiering av saponinråvaruprocessning, protokoll för ´fisk-Matrix´-formulering. Utvecklingen av metoder för att utvärdera immunsvar i fisk har i huvudsak nåtts; Metoder för hantering av stora och små fiskar samt preparation av blod och organ, protokoll och validering av metoder för analys av antikroppssvar, protokoll för cellpreparation från framnjure och thymus samt cellproliferation och fagocytos. Det sistnämnda (fagocytosen) har inte uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

De mål (deliverables, DL) som sattes upp för Novavax (tidigare Isconova) del i det här projektet har huvudsakligen uppfyllts, men det kommersiella målet - att utveckla ett eller flera nya specifika laxvacciner innehållandes Matrix, vilka skulle kommersialiseras via Pharmaq har inte uppfyllts. Detta pga att Matrix tillsammans med aktuella antigen i vattenbaserat vaccin eller i Pharmaqs oljebaserade polyvalenta vaccin inte ger bättre skydd utan snarare sämre långtidsskydd jämfört med befintliga vaccin.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget var ambitiöst och skapade stora utmaningar, men genomfördes med framgång inom tidsramarna. Beträffande utvecklingen av Matrix för fisk nåddes samtliga mål (DL), förutom målet gällande utvecklingen av en ny Matrix-A, vilken färdigställdes en månad senare än planlagt. Utvecklingen och etableringen av metoder för utvärdering av immunrespons i fisk var i vissa fall tidskrävande. Majoriteten av alla mål (DL) uppfylldes, dock något senare än planerat. Sammanfattningsvis har projektupplägget och det praktiska genomförandet av projektet varit framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01318

Statistik för sidan