EUROSTARS Resebidrag för antiinflammatoriska läkemedel

Diarienummer 2012-02145
Koordinator Karo Bio Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2012 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars