Eurostars projekt E!5320 HydroPro, Nordic BioPharma

Diarienummer
Koordinator Nordic BioPharma AB
Bidrag från Vinnova 1 597 500 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2013
Status Avslutat