Eurostars projekt E!5320 HydroPro, Nordic BioPharma

Diarienummer
Koordinator Nordic BioPharma AB
Bidrag från Vinnova 1 597 500 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01450

Statistik för sidan