Eurostars projekt E!5173 WOMMI, BioInvent International

Diarienummer
Koordinator BioInvent International Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 897 202 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01341

Statistik för sidan