Eurostars projekt E!5173 WOMMI, BioInvent International

Diarienummer 2010-01341
Koordinator BioInvent International Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 897 202 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2013
Status Avslutat