Eurostars match-making möte i Holland,juni 2015- INFINGENT Innovations AB

Diarienummer 2015-03284
Koordinator INFINGENT INNOVATIONS AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syftar till att etablera kontakter med investerare och forskningssamarbete med potentiella partners.

Resultat och förväntade effekter

Deltagande i händelse öppnar Nya affärsrelationer och FoU samarbeten.

Upplägg och genomförande

I en två-dagars evenemang, det var en serie av föreläsningar, B2B möten och investerare möten. Vi har utformat en företagspresentation och diskuteras med intressanta partners och investerare. Vi lyckats etablera goda kontakter med potentiella partner och hade en chans att hitta en potentiell investerare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.