Eurostars Match ICT Solutions for smart cities

Diarienummer 2016-02204
Koordinator BUILDSAFE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Externa länkar

Länk till event