Eurostars E!5283 WINDROLLER

Diarienummer 2010-00559
Koordinator DIAMORPH AB (PUBL) - Diamorph AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - september 2013
Status Avslutat