Eurostars E!5279 IIVS

Diarienummer
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 328 867 kronor
Projektets löptid mars 2010 - oktober 2012
Status Avslutat