Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostars E!5226 Heartsave

Diarienummer
Koordinator Vicore Pharma AB
Bidrag från Vinnova 4 266 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - augusti 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att utveckla ett nyttläkemedel för behandling efter hjärtinfarket i synnerhet och för att förbättra hjärtfunktion och förebygga nya skador på hjärta och kärl i allmänhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

1) Utvecklande av en läkemedelskandidat t.o.m. klinisk fas I. 2) Forskningsresultat för nya indikationer inom hjärta- kärlområdet.

Upplägg och genomförande

Preklinisk forskning för att verifiera möjligheter sker hos forskningspartner vid Charité sjukhuset i Berlin medan Vicore Pharma ansvarar för de myndighetstvingande undersökningarna för kandidatläkemedlet ´Compound 21´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00877

Statistik för sidan