Eurostars E!5226 Heartsave

Diarienummer
Koordinator Vicore Pharma AB
Bidrag från Vinnova 4 266 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utveckla ett nyttläkemedel för behandling efter hjärtinfarket i synnerhet och för att förbättra hjärtfunktion och förebygga nya skador på hjärta och kärl i allmänhet.

Resultat och förväntade effekter

1) Utvecklande av en läkemedelskandidat t.o.m. klinisk fas I. 2) Forskningsresultat för nya indikationer inom hjärta- kärlområdet.

Upplägg och genomförande

Preklinisk forskning för att verifiera möjligheter sker hos forskningspartner vid Charité sjukhuset i Berlin medan Vicore Pharma ansvarar för de myndighetstvingande undersökningarna för kandidatläkemedlet ´Compound 21´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00877

Statistik för sidan