Eurostars E!5176 Cell-Lig-Membranes

Diarienummer
Koordinator Sioxmachines AB
Bidrag från Vinnova 4 665 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00916

Statistik för sidan