Eurostars E!5121 AEROZYME

Diarienummer
Koordinator BJARGA Aktiebolag - Bjarga AB
Bidrag från Vinnova 1 097 580 kronor
Projektets löptid april 2010 - maj 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01076

Statistik för sidan