Eurostars E!4759 CESeCore

Diarienummer
Koordinator PrimeKey Solutions AB
Bidrag från Vinnova 3 198 300 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02731

Statistik för sidan