Eurostars E!4411 - SPINWAVE

Diarienummer 2008-03127
Koordinator Nanosc AB
Bidrag från Vinnova 4 524 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2011
Status Avslutat