Eurostars E!4365 - SOLIM

Diarienummer
Koordinator PicSearch AB (publ)
Bidrag från Vinnova 1 726 114 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02504

Statistik för sidan