Eurostars E!4361 CAREPO, Kolnanorörförstärkta polymerer

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 509 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - juli 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03515

Statistik för sidan