Eurostars E!4329 NanoComfort

Diarienummer 2008-02143
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 1 870 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar