Eurostars E!4329 NanoComfort

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 1 870 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02143

Statistik för sidan