Eurostars E!4260 Pain Detector

Diarienummer 2008-02208
Koordinator HotSwap Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - september 2011
Status Avslutat