Eurostars E! 5518-PhasedCom

Diarienummer
Koordinator BitSim AB
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01837

Statistik för sidan