EUROSTARS E! 5222 - UniLatte/DeLaval

Diarienummer
Koordinator DeLaval International AB
Bidrag från Vinnova 453 313 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat