Eurostars E! 4593 IRescue

Diarienummer
Koordinator Locus Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 3 940 950 kronor
Projektets löptid juni 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02727

Statistik för sidan