Eurostars E! 4593 IRescue

Diarienummer
Koordinator Locus Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 3 940 950 kronor
Projektets löptid juni 2009 - augusti 2012
Status Avslutat