Eurostars E! 7083 Polymer Core Solder Balls (PCSB)

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 025 860 kronor
Projektets löptid mars 2012 - februari 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00845

Statistik för sidan