E!9282, Strokefinder, Medfield Diagnostics AB

Diarienummer 2015-00496
Koordinator Medfield Diagnostics Aktiebolag - Medfield Diagnostics AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Målet för projektet var att ta fram ett nytt diagnostiksystem att användas för stroke i ambulanser. Det genomfördes genom ett större antal robusthetshöjande åtgärder och framtagandet av en bättre transportväska. Vidare har arbete utförts för att integrera det i ambulansers IT-miljö genom att sätta upp gränssnitt och kommunikation liksom vilken typ av information som ska presenteras var. Slutligen genomfördes en klinisk demo med syftet att testa systemet i drift och att ta fram en förbättrad vårdprocess vilket resulterat i tre rapporter där även prehospital traumavård bedömdes.

Resultat och förväntade effekter

Som resultat av projektet har ett instrument anpassat för ambulanssjukvård tagits fram. En effekt av detta är att Medfield enligt planen kommer att skicka in underlag för CE-märkning i enlighet med MDD och kraven för prehospital vård (IEC 60601-1-12). Systemet har också genomgått omfattande utvärdering i en framstående ambulansorganisation, SWAST, både vad gäller praktiskt handhavande och som en del i vårdkedjan. Detta kommer vara till ovärderlig hjälp i Medfields fortsatta arbete mot att lansera produkten på marknaden och för att få klinisk acceptans för systemet.

Upplägg och genomförande

Projektet var upplagt med Medfield som produktutvecklare och den engelska ambulansorganisationen SWAST som slutanvändare. Utvecklingen skedde i två iterationer med mellanliggande feedback. Det var ett mycket lyckat upplägg som fungerade väldigt bra. SWAST är en mycket kunnig slutanvändare som ligger långt framme i avancerad prehospital vård och kunde därför ge återkoppling som få andra kunnat. Samarbetet var tätt, fungerade utmärkt och har goda utsikter att fortsätta även projektets slut. Medfield använde dessutom några underleverantörer för en del av utvecklingsarbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.