Eurostarprojekt, E! 7991 Fecal-Calprotectin, Karolinska Universitetslaboratoriet

Diarienummer 2013-01362
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Karolinska Universitetslaboratoriet, Klinisk kemi
Bidrag från Vinnova 1 401 040 kronor
Projektets löptid mars 2013 - december 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Feces kalprotektin är en utmärkt markör för att skilja mellan IBS (kolon irritabile) och IBD (inflammatorisk tarmsjukdom). De flesta metoder för analys av F-Kalprotektin är relativt billiga och icke invasiva för patienten men är tids- och resurskrävande. Huvudmålet med projektet har varit att utveckla en metod för analys av kalprotektin i feces som kan appliceras på moderna analysplattformar som har en hög analyskapacitet och korta svarstider och på så sätt förbättra diagnostiken vid inflammatorisk tarmsjukdom samtidigt som kostnaderna för diagnostiken minskar.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudsyfte att utveckla en turbidimetrisk metod för analys av kalprotektin i feces är uppfyllt. Vi har lyckats utveckla och validera den turbidimetriska metoden på ett flertal instrumentplattformar. Metoden/reagensen är idag kommersiellt tillgängliga. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att projektet har följt tidsplanen vad gäller framtagning och validering av den nya metoden samt uppsättning av metoden på ett flertal instrumentplattformar. I och med att produkten nu finns på marknaden anser vi att projektet har varit mycket framgångsrikt.

Upplägg och genomförande

Förutom utvecklingen av analysmetoden har vi studerat och optimerat pre-analytiska faktorer som har påverkan på analysresultatet, bl.a. har vi tittat på optimal provtagnig, stabilitet av kalprotektin i feces samt automatiserad metod för effektiv homogenisering av fecesprover och extraktion av kalprotektin. Vi har utvecklat ett robotsystem som möjliggör en automatiserad och mer hygienisk hantering av fecesprover samt tagit fram ett förenklat provtagningskit för patienten, allt i syfte att minska den preanalytiska variationen och underlätta analys av kalprotektin i feces.

Externa länkar

Metoden som är framtagen i projektet har blivit kommersiellt tillgänglig. För mer info. om reagensen-se länken ovan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.