Eurostarprojekt E! 52222 UNILATTE/SLU

Diarienummer 2010-02466
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 203 599 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat