Eurostarprojekt E! 5222 UNILATTE/Jelmtech

Diarienummer
Koordinator JELMTECH PRODUKTUTVECKLING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 935 745 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat