Eurostarprojekt E! 5222 UNILATTE/Jelmtech

Diarienummer
Koordinator JELMTECH PRODUKTUTVECKLING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 935 745 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01858

Statistik för sidan