Eurostar GeneSelect 5480

Diarienummer 2010-02459
Koordinator HALO GENOMICS AB
Bidrag från Vinnova 1 811 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att generera en enkel, billig, och flexibel metod för att preparera DNA prov för storskalig DNA sekvensering. Olink Genomics har utvecklat en teknik för att selektivt kopiera utvalda gener från den mänskliga arvsmassan. Denna teknik kan kombineras ihop med nya effektiva DNA sekvenseringsmetoder och möjliggör storskaliga genomic-studier. En viktig komponent i OGs metod är DNA oligonukleotider. Dessa oligonukleotider kan Flexgen (Holland) producera billigare och snabbare än traditionella metoder och vi föreslår därför att tillsammans utveckla en lösning där Flexgens reagens används i OGs kopieringsmetod. Vi kommer därefter att utveckla specifika reagens-kit som amplifierar gener involverade i hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans med AMC (Holland) och Uppsala Universitet.

Resultat och förväntade effekter

Målet med projektet är att producera en teknisk lösning som möjliggör storskaliga genomik-studier. Målet är att demonstrera tekniken på gener involverade i hjärt- och kärlsjukdomar och att utvecklar kommersiella reagens-kit inom detta kliniska område.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 3 olika grupper med individuellt definierade mål (enligt ansökan). I grupp 1 ska Flexgen utveckla reagens som passar in i Olink Genomics kopieringsmetod. I grupp 2 ska Flexgens reagens integreras i Olink Genomics metod, samt specifika kit utvecklas. I grupp 3 ska den integrerade metoden valideras på kliniska prover inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.