Eurostar E!4701 HIOD MultiTalk Work site communication system

Diarienummer
Koordinator Free2Move AB
Bidrag från Vinnova 4 166 400 kronor
Projektets löptid juni 2009 - augusti 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01815

Statistik för sidan