EURO-flame

Diarienummer 2014-04178
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - oktober 2014
Status Avslutat