EURIPIDES-MiniMEMS

Diarienummer
Koordinator ÅAC Microtec AB
Bidrag från Vinnova 630 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04904

Statistik för sidan