EURIPIDES-MiniMEMS

Diarienummer 2009-04904
Koordinator ÅAC Microtec AB
Bidrag från Vinnova 630 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat