Eurekaprojekt E!5422 Wind Turbine, Saltviks Semesteranläggningar

Diarienummer 2010-00116
Koordinator Saltviks Semesteranläggningar AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2012
Status Avslutat