Eurekaprojekt E!5422 Wind Turbine, IB West AB

Diarienummer
Koordinator IB West AB
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00113

Statistik för sidan